Các hoạt động thường xuyên

  • Thông tin hoạt động hội Y Tế Công Cộng Đồng Tháp tháng 8
  • Đây là hoạt động ban đầu nằm trong khuôn khổ của dự án : “ Đánh giá thực trạng tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp hiện nay ở Việt Nam và đề xuất giải pháp can thiệp- giai đoạn 2009-2011”  của Trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương  (do Ths Nguyễn Thúy Quỳnh chủ đề tài) phối hợp với Hội YTCC các tỉnh Thái nguyên, Thái Bình, Đắc lắc và Đồng Tháp
  • Từ  ngày 14/08/2009-25/08/2009 Trung tâm nghiên cứu chánh sách và phòng chống chấn thương –Đại học Y tế công cộng Hà Nội phối hợp với Hội YTCC tỉnh Đồng Tháp và Trung Tâm YT huyện Tháp mười –tỉnh Đồng Tháp tiến hành “điều tra tai nạn thương tích trong lao động trong nông nghiệp” tại 02 xã Mỹ Đông và xã Mỹ Quý huyện Tháp mười, đây là 2 xã có số lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao và đạt gía trị sản xuất nông nghiệp cao. Tổng số hộ gia đình được điều tra là 1568 hộ .

    Đây là hoạt động ban đầu nằm trong khuôn khổ của dự án : “ Đánh giá thực trạng tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp hiện nay ở Việt Nam và đề xuất giải pháp can thiệp- giai đoạn 2009-2011”  của Trung tâm nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương  (do Ths Nguyễn Thúy Quỳnh chủ đề tài) phối hợp với Hội YTCC các tỉnh Thái nguyên, Thái Bình, Đắc lắc và Đồng Tháp.

  • Tin tức từ Hội Y Tế Công Cộng tỉnh Đồng Tháp
  • Các tin khác
 
 

Liên kết website


Hỗ trợ trực tuyến

  • Administrator